e-student | Е-Студент

Уеб портал Е-Студент е част от Интегрираната информационна система на НБУ
Съдържа информация за учебния процес - оценяване, графици, приемно време и др. Предлага възможност за регистрация, записване за семестър и плащане.
 
(*първоначалната парола за достъп е вашето ЕГН)